ХОРИХ ЯЛ ЭДЭЛЖ БАЙГАА ИРГЭДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

A- A A+
ХОРИХ ЯЛ ЭДЭЛЖ БАЙГАА ИРГЭДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

Багануур дүүргийн прокурорын газраас Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 427 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид хорих ял эдэлж буй иргэдэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, хөдөлмөрлөх дадал олгоход чиглэсэн сургалтыг зохион байгуулжээ.