ПРОКУРОРЫН АЖЛЫН ОНЦЛОГ, ХУУЛЬ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАЛЦАЖ БУЙ ОЮУТНУУДАД МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧЭЭ

A- A A+
ПРОКУРОРЫН АЖЛЫН ОНЦЛОГ, ХУУЛЬ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ТАЛААР  ЭРХ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАЛЦАЖ БУЙ ОЮУТНУУДАД МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧЭЭ

Багануур дүүргийн прокурорын газраас Их засаг Олон улсын их сургуулиас зохион байгуулсан “Их засаг манлайлал” зөвлөгөөнд оролцож, эрх зүйн ангийн 500 гаруй оюутнуудад прокурорын ажлын онцлог, хууль хэрэглээний талаар  мэдээлэл өгсөн байна.